Menu

Bydelsmødrene

Bydelsmødrene er frivillige kvinder fra lokalområdet, som ønsker at gøre en forskel for andre kvinder og familier i nærmiljøet. De støtter andre kvinder ud fra egne ressourcer og erfaringer og samtalerne handler bl.a. om alt fra børne­opdragelse, kost, motion, kommunen, det danske demokrati og foreningsliv samt give praktiske råd om for eksempel energi­forbrug i hjemmet.

Hjælper og styrker de socialt udsatte
Projekt Bydelsmødre har til formål at skabe forandring for socialt udsatte mødre og deres familier ved at styrke deres navigationsmuligheder i lokalområdet og i samfundet generelt. For at opnå en bedre hverdag for de ofte ressourcesvage familier, opsøger og taler frivillige bydelsmødre med mødrene i familierne om emner relateret til familielivets udfordringer og formidler deres viden om kommunale og lokale tilbud.

Bydelsmødrenes rolle er også i høj grad at henvise videre eller følge mødrene til enten professionelle i kommunen eller lokale fritidstilbud til børn og voksne.

På den måde kan de være med til at sikre, at familierne får den nødvendige professionelle hjælp, og at de socialt udsatte mødre og deres familier opnår et større netværk, som kan mindske isolering og ensomhed. Det er også et mål med projektet, at de frivillige

Bydelsmødre får et såvel personligt som fagligt udbytte af at være med i projektet, idet det giver et kompetenceløft til hele området og sikrer, at Bydelsmødrene vedbliver at være respekteret som kompetente og aktive rollemodeller.

Bydelsmødre på spring for at hjælpe
Det opsøgende arbejde er en vigtig del af projektet. Kontakten til nye socialt udsatte mødre og deres familier skal løbende skabes. Det har vist sig, at den opsøgende del af indsatsen som bydelsmor kræver ressourcestærke kvinder.

Som ressourcestærke og aktive kvinder er bydelsmødrene som regel kendte ansigter i lokalområdet, og de har derfor også et stort netværk. I kraft af deres netværk får de ofte kendskab til udsatte kvinder/familier, som ikke selv henvender sig til kommunale tilbud for at få den nødvendige støtte og guidning.

Derudover skal projektet løbende synliggøres gennem deltagelse i diverse lokale arrangementer, hvor der er mulighed for at oplyse borgerne om bydelsmødrenes arbejde samt mulighed for at møde en bydelsmor. Det kan være til beboerfester, temamøder eller forældremøder i institutioner. Bydelsmødrene kan også være med til at bane vejen for, at de ”etniske” sundhedsformidlere (Sundhed på dit sprog) benyttes mere rundt om i lokalområdet.


Det skal være hyggeligt og trygt at mødes
Samtalerne foregår enten i mødrenes hjem eller på andre offentligt tilgængelige steder, som både mødre og bydelsmødre føler sig trygge ved. Det kan eksempelvis være på biblioteket, en café eller på en legeplads. Samtalens varighed er 1-2 timer, og kontakten mellem en mor og en bydelsmor skal ikke strække sig over mere end 10-12 møder.

Emnerne for samtalerne kan eksempelvis være børneopdragelse, teenageproblemer, økonomi, ensomhed, sundhed, sygdom, kontakt til kommunen og kontakt til børnenes institutionstilbud eller skole.

Alle bydelsmødrene er tosprogede og har kendskab til dét at være ny i Danmark. De kan derfor på en anden og mere uformel måde sætte sig ind i de udfordringer, dette kan medføre, og de kan føre samtaler på kvindens modersmål.

Oplevelsen af at blive lyttet til og forstået gør, at bydelsmødrenes samtaler med udsatte mødre ofte bliver mere ligeværdige og tillidsfulde. Dette indgyder nyt mod hos mødrene, hvilket kan være med til, at de føler sig bedre klædt på til at klare opgaven som mor til glæde for dem selv, deres børn, familien og samfundet generelt.

 

Se mere
Tilmeld dig vores RSS feed