Menu

Familiemedarbejder

Beboere i 3Bs bebyggelse i området omkring Händelsvej skal lære hinanden at kende for at skabe mere rummelighed og respekt, samt forebygge konflikter, og familier skal hjælpes til at håndtere problemer med børn og unge.

Rummelighed og respekt er nøgleord
Det er målet, at der skal arbejdes målrettet og koordineret i familierne på Händelsvej, så både mor og far får mere viden om og tillid til kommunale tilbud og fritidstilbud for dem selv og deres børn, samt at de får hjælp til at håndtere familiens øvrige udfordringer og fx tager større ansvar for børn og unges ophold på udearealer. Det er målet, at de unge får indflydelse på udformningen og anvendelsen af udearealer, så de tager ansvar og passer på udstyr, inventar og bygninger, og det er målet at sikre bedre naboskab.

Beboerne skal lære hinanden at kende for at skabe mere rummelighed og respekt samt forebygge konflikter, og børn og unge skal i højere grad tage ansvar for fællesarealer. Målet med at lave de sociale arrangementer og opbygge traditioner udgør dels en metode til, at familiemedarbejderen kan skabe relationer og komme i dialog familierne, og opdage hvilke familier der er særligt udfordrede, og dels er det målet, at beboerne lærer hinanden at kende, så et positivt naboskab understøttes.

Samarbejde skaber sammenhold
Der skal afholdes dialogskabende aktiviteter med henblik på, at familiemedarbejderen får skabt relationer til beboerne, og på at beboerne møder hinanden på en positiv måde. Det kan være forskellige former for sociale arrangementer som fx et loppemarked eller en turnering. På baggrund af det skal medarbejderen arbejde videre med – sammen med beboerne og lokale samarbejdspartnere – at arrangere diverse fællesarrangementer og sociale aktiviteter for både børn, unge og familier i boligafdelingerne, som kan blive til traditioner i området. Både børn og forældre skal inddrages og have en rolle i både planlægning og afvikling af aktiviteten. Der skal etableres samarbejde med foreninger i området såsom Fædregruppen (marokkanske fædre), Dybet (tyrkiske kvinder) og andre ressourcepersoner, idet de kan fungere som nøglepersoner for familiemedarbejderen.

Formidling af aktiviteter foregår gennem opslag i opgange og mundtlig formidling via nøglepersoner.

Hver anden måned husstandomdeles et nyhedsbrev til alle beboere i området ang. afholdte og kommende aktiviteter. Se Nyhedsbrevene nedenfor.

 

 

Til toppen af siden