Menu

Velkommen til vores arkiv sektion 'Tidligere projekter'

På disse sider kan du kan læse lidt om hvad vi tidligere har haft målrettet fokus på.

Projekterne er derfor ikke et udtryk for hvor vores nuværende fokus. Men et virtuelt tilbageblik, der synliggør vores kontinuerlige arbejde i- og til fordel for Sydhavnen.

Facaderenovering af butikker  -  Mozarts plads  -  BBoy BBQ

Mozarts plads

 

Mozarts Plads er Sydhavnens geografiske centrum. Helhedsplanen har valgt at bruge pladsen til en del af sine kulturelle aktiviteter ligesom en stor del af byrumsindsatsen har fundet sted på pladsen siden 2009.

Det har bl.a. resulteret i afviklingen af hiphop konkurrencer, bydelsfester, loppemarkeder, lørdagskoncerter, flamencodans.

Pladsen har desuden gennemgået en rumlig forandring der startede med bygningen af ”Badebroen” i 2010 og kulminerede med at hele pladsen i 2011 blev belagt med græs, til stor glæde for mange sydhavnere som var trætte af pladsens forfaldne tilstand.

Helhedsplanen arbejder tæt sammen med Kongens Enghave Lokaludvalg om at udvikle pladsen yderligere, så den i fremtiden kan komme til at fremstå mere indbydende for alle sydhavnere.

Tilmeld dig vores RSS feed