Menu

Forældre

Boligselskabet AKB, København og Københavns Kommune har i samarbejde etableret et alternativt fritidsjobprojekt kaldet Fritidsjobkonsulenterne.

Ideen med Fritidsjobkonsulenternes er at finde fritidsjob til motiverede unge mellem 13-17 år fra boligområderne Sjælør Boulevard, Kongens Enghave, Lundtoftegade, Titanparken og kvarteret omkring Jagtvejsprojektet.

Fritidsjobkonsulenterne forbereder de unge på, hvad det vil sige at have et fritidsjob, og hjælper dem med at finde et fritidsjob. Dette gør vi via undervisning, individuel vejledning og kortvarige praktikker.

Fritidsjobkonsulenterne etablerer et netværk af virksomheder, som vi vil servicere i forhold til at ansætte unge fritidsjobbere. Fritidsjobkonsulenterne vil med kontakten til både erhvervslivet og de unge kunne bygge bro mellem parterne. Dvs. fortælle hvad arbejdsgiverne kræver af de unge og samtidig forsøge at formidle til virksomhederne, hvad de unge gerne vil og kan.

Fritidsjobkonsulenterne vil i samarbejde med virksomhederne klæde de unge på i forhold til at begå sig på en arbejdsplads. Vi vil i fællesskab videregive oplysninger om både skrevne og uskrevne regler og normer på arbejdspladsen.

Hvorfor mener vi så, det er vigtigt at støtte de unge i at have et fritidsjob? Det gør vi, fordi det har betydning for de unges tilknytning til arbejdsmarkedet som voksne. Det er også vores erfaring, at det har en positiv effekt på deres uddannelse.

Der gælder andre regler for børn og unges arbejde end for voksne. Dit barns alder har betydning for hvilke typer af arbejde, dit barn må udføre og hvor mange timer de må arbejde om dagen. Lovgivningen skal dels beskytte børn og unge på arbejdspladsen og dels sikre dem tid og kræfter til at udvikle sig og passe deres skole. Du kan læse mere om reglerne på www.jobpatruljen.dk.

Hvis du modtager overførselsindkomster og er i tvivl om boligtilskuddet bliver påvirket, kan du henvende dig til den lokale socialforvaltning. Når dit barn tjener over 17.400 kr. kan det få betydning for dit huslejetilskud, men der kan dispenseres fra reglerne, hvis det skønnes, at den samlede indkomst er så lav, at I ikke skal trækkes. Kontakt socialforvaltningen og spørg om dit tilskud påvirkes.

Et godt børne- og ungdomsliv

Børn og unge har brug for et aktivt og meningsfuldt fritidsliv. En af måderne at bruge sin fritid konstruktivt på er ved at have et fritidsjob. I et fritidsjob introduceres den unge til, hvordan det er at være på en arbejdsplads og lære nye mennesker at kende.

Fritidsjob kan også være med til at give unge kompetencer, som de ikke nødvendigvis kan få i uddannelsessystemet. På en praktisk måde lærer de at være omhyggelige, at møde til tiden, at forstå de uformelle spilleregler, der er på en arbejdsplads og indgå i et praktisk fællesskab med andre – alt sammen noget, som de kan tage med videre i livet.

Fritidsjob er langt mere end blot at tjene penge til biografture og tøj. Et fritidsjob giver også den unge et indblik i, hvordan arbejdsmarkedet fungerer. Denne viden kan give den unge inspiration til uddannelsesvalg og fremtidige jobmuligheder.

Klik også forbi

Til toppen af siden