Menu

Studietur og landsmøde

I den forgangne weekend var bydelsmødregruppen både på studietur til Århus og til landsmøde i Vejle.

I Århusforstaden Viby besøgte vi Kvindehuset som bl.a. huser en gruppe bydelsmødre.

Her hørte vi om alle de mange forskellige aktiviteter såsom kreativt værksted, gymnastik, danskundervisning og meget mere, som dagligt støttes af de mange frivillige kvinder tilknyttet huset.

Bydelsmødrene holder derudover åben vejledning én gang om ugen, hvor kvinder kan komme forbi til en snak med en bydelsmor og samtidig møde frivillige sagsbehandlere, jurister og lignende. Mange af de opgaver som bydelsmødrene i Århus varetager minder om de opgaver som bydelsmødrene i Sydhavn og på Sjælør arbejder med.

Dog er den store forskel at bydelsmødrene i Århus har de fysiske rammer i form af huset til at udfolde sig indenfor og til at lave netværksskabende aktiviteter for socialt isolerede og udsatte kvinder.

Den gode stemning i Kvindehuset og mødet med de engagerede kvinder var til stor inspiration for os alle. Efterfølgende fandt vi vej til kunstmuseet ARos, som bød på både tankevækkende moderne skulpturer og klassiske værker.

Aftnen gik med masser af snak og grin blandt deltagerne på turen. Malika Landsmøde -lille Landsmøde i Vejle Søndag morgen rejste vi videre til Vejle, hvor Bydelsmødrenes Landsorganisation for andet år i træk afholdt landsmøde for bydelsmødre fra hele landet. Med ca. 190 deltagere blev det endnu en dag med masser af videndeling og inspiration ved de mange borde i den imponerende konferencesal i Torvehallerne. Som opstart på landsmødet var der taler ved blandt andre Gitte Larsen, forkvinde for landsorganisationens styregruppe, og Erik Thorsted, direktør for Fonden for Socialt ansvar. Senere var der valg til styregruppen, hvor 7 nye bydelsmødre fra hele landet blev valgt ind til at varetage bydelsmødrenes interesser.

Efter en imponerende frokost blev resten af dagen brugt på workshops ved bordene, hvor bl.a. Malika fra vores bydelsmødregruppe holdt et meget fint oplæg om erfaringer vedrørende ”den gode samtale”. Hun talte om samtaleteknikker med fokus på at tale i øjenhøjde og motivere de kvinder, som bydelsmødrene har samtaler med og støtter på anden vis.

Der var også oplæg om samarbejde mellem bydelsmødre og Borgerservice og samarbejde med skoler vedrørende skole-hjem relationer. Dagen sluttede festligt med levende musik fra et kurdisk/arabisk band. Med ny viden, inspiration og gode sociale oplevelser med hjem i bagagen må det siges, at studieturen og landsmødet var meget motiverende for bydelsmødrene i forhold til deres frivillige indsats i lokalområderne Sydhavn og Sjælør.

Sidst redigeret: Tirsdag, 08 Januar 2013 09:55
Sammen om Sydhavnen

Sammen om Sydhavnen er navnet på bydelens helhedsplan, hvis formål er at skabe en bedre Sydhavn for dig og mig.

Webside: www.sammenomsydhavnen.dk
Til toppen af siden