Menu

Sammen om Sydhavnen

Sammen om Sydhavnen er navnet på bydelens helhedsplan via boligselskaberne AKB og 3B, hvis formål er at skabe en bedre Sydhavn for dig og mig.


Adr: Mozarts Plads 1, 2450 Kbh. SV
Åbningstider: Døren er åben, og der er næsten altid en af os på kontoret

Helhedsplanen hedder Sammen om Sydhavnen og administreres af KAB, der er 4 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte i projektet samt skiftende projektmedarbejdere, praktikanter osv. Helhedsplanen dækker AKBs og 3Bs almene boliger bestående af i alt 22 afdelinger, 3464 lejemål og 5820 beboere.

Der nedsættes en styregruppe, som har det overordnede ansvar for økonomi og fremdrift i projektet. Styregruppen mødes 3-4 gange årligt eller efter behov. Styregruppen består af: Beboerrepræsentanter, repræsentanter fra boligselskabernes administrationer samt evt. Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Helhedsplanen er blevet til i et samarbejde mellem boligselskaberne AKB og 3B samt med relevante kommunale aktører, som der er indgået samarbejdsaftaler med. Alle 22 afdelingsbestyrelser i både AKB og 3B har været inddraget i udviklingen af helhedsplanen.

Boligorganisationen og Københavns Kommune vil med denne boligsociale helhedsplan sætte særligt fokus på bydelens udsatte grupper både enlige og familier og udvikle det tværgående samarbejde mellem boligorganisationen og de kommunale forvaltninger.

Helhedsplanen vil gennemføre tiltag indenfor følgende fire indsatsområder:

Udsatte grupper – to sociale viceværter i AKBs 15 afdelinger.

Børn, unge og familier – En familieindsats på i 3Bs seks afdelinger på Händelsvej
                                 - Bydelsmødreprojekt (Sydhavn+Sjælør)

Beskæftigelse – En fritidsjobkonsulent (Sydhavn+Sjælør)

Sundhed – i tæt samarbejde med København kommunes Forebyggelsescenter og Kvartershuset ved AKB.

 

Helhedsplanen for den samlede periode 2013-2016 kan hentes i PDF nedenfor

Til toppen af siden