Menu

Sundhed

Målgruppen for Sammen om Sydhavnens sundhedsindsats er voksne i hele AKB, fordi beboerne i Sydhavnen hører til den socialgruppe, hvis levealder er alarmerende lav pga. dødsfald der skyldes rygning, alkohol, for lidt motion og usund kost.

Ulighed i sundhed hænger nøje sammen med ulighed i uddannelsesniveau, indkomst og arbejdsmarkedstilknytning, og i Sydhavnen er indkomstniveauet lavt og ca. 25 % er udenfor arbejdsmarkedet, ligesom gennemsnitslevealderen er lavere end i resten af København. Derudover er der mange ældre i bydelen og mange flere førtidspensionister end i resten af København.

I sundhedsindsatsen sættes der især fokus på, hvordan fysisk og mentalt helbred nøje hænger sammen, og indsatserne er derfor af meget forskellig karakter med forskelligt fokus på motion og kost og på sociale relationer og netværk.

Sammen om Sydhavnen arbejder tær sammen med Københavns Kommunes forebyggelsescenter.

Til toppen af siden