Menu

Virksomheder

Projekt Fritidsjobkonsulenterne
Boligselskabet AKB, København og Københavns Kommune har i samarbejde etableret et alternativt fritidsjobprojekt kaldet Fritidsjobkonsulenterne.

Ideen med Fritidsjobkonsulenterne er at finde fritidsjob til egnede unge mellem 13-17 år fra udsatte boligområder. Fritidsjobkonsulenterne forbereder de unge på, hvad det vil sige at have et fritidsjob via undervisning, vejledning og kortvarige praktikker.

Derudover etablerer Fritidsjobkonsulenterne et netværk af virksomheder, som vi vil servicere i forhold til at ansætte unge fritidsjobbere. Fritidsjobkonsulenterne vil med kontakten til både erhvervslivet og de unge kunne bygge bro mellem parterne.

Fritidsjobkonsulenterne vil i samarbejde med virksomhederne klæde de unge på i forhold til at begå sig på en arbejdsplads. Vi vil i fællesskab videregive oplysninger om både skrevne og uskrevne regler og normer på arbejdspladsen.

Fritidsjobkonsulenterne samarbejder med en række aktører, som er i tæt kontakt med de unge, og som henviser interesserede unge til projektet. I et samarbejde med os støtter vores samarbejdspartnere den unge i at have et fritidsjob.

Og hvorfor mener vi så, det er vigtigt at støtte de unge i at have et fritidsjob? Det gør vi, fordi det har betydning for de unges tilknytning til arbejdsmarkedet senere hen. Det er også vores erfaring, at et fritidsjob har en positiv effekt på de unges uddannelse. Nogle af de unge som har det svært i skolen – kan faktisk få stor succes på en arbejdsplads.

Du kan også læse om, hvordan vi forbereder de unge til et fritidsjob” .
Eller se hvem vores samarbejdsparter er under ”Samarbejdsparter”.

 

Hvilke virksomheder henvender Fritidsjobkonsulenterne sig til?

Fritidsjobkonsulenterne samarbejder med alle virksomheder, der kan tænke sig at ansætte unge i et fritidsjob.

Vi søger løbende kontakt til nye virksomheder, der gerne vil medvirke til at give unge med forskellige baggrunde og forskellige forudsætninger en chance for at blive integreret på arbejdsmarkedet. Herved kan I som virksomhed også medvirke til at skabe et mangfoldigt arbejdsmarked.

Vi har bl.a. samarbejde med en række virksomheder: supermarkeder, bagerier, værksteder, kontorer, distributionsfirmaer, rengøringsfirmaer og virksomheder inden for restaurationsbranchen.

Fritidsjobkonsulenterne besøger gerne jeres virksomhed og giver jer mere information om projektet. I et samarbejde med jer vil vi kunne afdække, hvilke kvalifikationer og kompetencer den unge skal have for at kunne få et fritidsjob i jeres virksomhed. Vi vil også kunne fortælle jer om erfaringer fra andre virksomheder.

Er I en virksomhed, der vil være med til at gøre en forskel for unge, som er bosat i socialt udsatte boligområder, kan Fritidsjobkonsulenterne være med til få jeres virksomhed på landkortet over socialt ansvarlige virksomheder.

Hvis I overvejer at ansætte en fritidsjobber, er I meget velkomne til at kontakte os.

Dea Petersen mobil nr. 29 33 23 30

 
Hvordan samarbejder vi omkring de unge?

Fritidsjobkonsulenterne tilbyder at finde motiverede unge til fritidsarbejde. Vi afdækker de unges kompetencer og evner og forsøger at matche den rette unge med den rette virksomhed. Derudover hjælper vi de unge med at tilegne sig viden om arbejdsmarkedet.

Vi tilbyder support omkring ansættelsen af den unge fritidsjobber – både før og efter ansættelsen. Dette gør vi for at sikre, at I som socialt ansvarlig virksomhed får en fornuftig og acceptabel sammenhæng mellem jeres udbytte og de ressourcer I lægger i opgaven.

Det, vi tilbyder support til, omfatter:
• At vi visiterer unge, der matcher jeres behov.
• At vi i dialog med jer afdækker jeres ønsker og muligheder.
• At vi forbereder den unge til arbejdspladsen.
• Mulighed for etablering af kortere ulønnet praktikforløb.
• En tæt kontakt og opfølgning på forløbet med den unge både før og efter, at arbejdet er påbegyndt.
• En backup person som kender den unge.
• Støtte og opmuntring af den unge til at fastholde fritidsjobbet.
• At vi i visse tilfælde kan tilbyde en mentor på arbejdspladsen.
• Give bistand i forhold til at løse eventuelle problemer i forhold til fremmøde og engagement hos den unge.
• Hjælpe med at have formalia i orden dvs. skattekort, bankkonto og bl.a. straffeattest i orden.
• Kontakt til relevante myndigheder.

 

Virksomheden kan på sin side bidrage med:
• At videregive viden omkring, hvad der kræves af den unge på arbejdspladsen.
• Videregive viden om både formelle og uformelle (uskrevne) regler.
• Hjælp til at afklare de unges ressourcer og evner.
• Samarbejde med Fritidsjobkonsulenterne om at fastholde den unge i arbejde.

Fritidsjobkonsulenterne arrangerer netværksmøder med lokale samarbejdsparter, hvor erfaringer og metoder kan diskuteres.


Forberedelse af de unge

Når de unge kommer til os, arbejder vi med de unges forventninger til et fritidsjob og de forventninger som arbejdsgiverne har til dem som fritidsjobber. Vi foretager altså en forventningsafstemning og får derved afklaret, om de unge er parate til et fritidsjob.

I samarbejde med de unge afdækker vi, hvilke evner og kompetencer de har, og hvilke muligheder der er for dem på arbejdsmarkedet.
Vi informerer de unge omkring, hvad der kræves for at varetage forskellige fritidsjobs.

De unge klædes på til fritidsjob via:
• Individuelle rådgivningssamtaler.
• Jobkurser.
• Dialog med os og en backupperson gennem hele jobsøgningsforløbet samt under opstarten i jobbet.

I et samarbejde med virksomhederne klæder vi de unge på i forhold til den enkelte virksomhed. Her fokuserer vi på:

• Hvad den pågældende arbejdsgiver forventer.
• Hvilken kultur der hersker på den pågældende arbejdsplads.
• Hvilke konkrete arbejdsopgaver der vil være.

Den personlige afklaring af den unge og den grundige introduktion til virksomhederne skal medvirke til, at den unge fritidsjobber får en god start.


Målgruppen

Målgruppen er motiveret og egnede unge mellem 13-17 år fra boligområderne Sjælør Boulevard, Kongens Enghave, Lundtoftegade, Titanparken og kvarteret omkring Jagtvejsprojektet.

De unge er en god blanding af velfungerende unge, men også en mindre gruppe af unge, der er udsatte, og som har forskellige sociale problemer. I samarbejde med backup personerne vil vi give jer et så klart billede af den unge som muligt og give jer den støtte, der skal til, for at den unge kan fungere på arbejdspladsen.

Nogle unge starter i ordinært arbejde fra første dag. Andre unge starter i en kort praktik, hvor både den unge og virksomheden har mulighed for at se hinanden an. Andre unge har mulighed for at få tilknyttet en mentor på arbejdspladsen.

Det vigtigste for os er, at både virksomhederne og de unge føler sig velinformeret og klædt ordentlig på til arbejdet. På den måde er vi med til skabe en arbejdsrelation, der er til gavn for begge parter.

De unges forløb hos Fritidsjobkonsulenterne giver en bred og god baggrund for at kunne varetage fritidsjobs af forskellig karakter.

Klik også forbi

Til toppen af siden