Forskellighederne dyrkes.
Kontrasterne giver dynamik.

Dialog & fremskridt

En bydel, der vokser nedefra og op – indefra og ud – og som skabes med passion, mangfoldighed, mod og omsorg for hinanden og for byen

Inspiration & fællesskab

En bydel, der, sammensat af mange forskelligartede brikker, udgør et smukt, levende og mangfoldigt billede – hvor forskellighederne dyrkes, og kontrasterne giver dynamik.

Gennem dynamiske powerhubs skaber vi et rigt økosystem for erhverv, hvor kreative aktører samles i koncentrerede enheder, deler faciliteter og inspirerer hinanden. Det skaber grundlaget for synergi og mulighed for at styrke hinandens netværk, kompetencer og muligheder. Det skaber en række byrum i bydelen, der vil emme af hver deres unikke liv hele dagen og aftenen – året rundt.

Sydhavnskvarteret om få år

Små iværksættere og spisesteder vil ligge side om side med større virksomheder – den etablerede, såvel som den spirende kunst og kulturproduktion ses i byrummene. Der bliver mulighed for urbane sportsaktiviteter og afslapning i rekreative områder. Og der bliver plads og rammer for de socialt udsatte.

”Med Sydhavnskvarteret nord for Jægergårdsgade manifesterer Aarhus sig som visionær og fremadstræbende,
men fortsat rodfæstet i byen, bylivet og stedets mange og blandede brugere.”

— Teknik og Miljø

Aarhus Kommune.

Bevare & udvikle

Sydhavnskvarteret er en nyfortolkning og modernisering af områdets nuværende charme og karakter, der bygger videre på og udviser respekt for de unikke og ikoniske elementer

Sammen om Sydhavnen er et samlingspunkt for erhverv, kultur, naboer, iværksættere og byens socialt udsatte borgere.

De 8 delstrategier

I samarbejde med de forskellige aktører, er der udarbejdet otte delstrategier, som tilsammen skal realisere visionen for fremtidens Sydhavnskvarter:

Et dynamisk erhvervsøkosystem

 • Vi skaber Powerhubs, hvor iværksættere og virksomheder kan styrke hinandens netværk og muligheder – både nationalt og internationalt.
 • Vi skaber optimale delefaciliteter for virksomheder i Sydhavnen.
 • Vi danner fundamentet for, at talentmasse kan fastholdes og udvikles i Aarhus, og nye arbejdspladser kan skabes.

Kunst og kulturproduktion i byrummet

 • Vi skaber optimale værkstedsfaciliteter for at fastholde eksisterende og tiltrække nye kunstnere til Sydhavnen.
 • Vi arrangerer internationale Sydhavnsfestivaler, som giver den kreative talentmasse en platform.
 • Vi skaber varierede byrum, hvor kunst og kultur kan udfolde sig.
 • Vi skaber plads og rum for autonomi.
 • Vores ambition er at skabe en kunstby bestående af blandt andet Det Jyske Kunstakademi, Aarhus Billedkunstcenter, udstillingssted, atelier og værksteder.

Rum for de socialt udsatte

 • Vi samarbejder med de socialt udsatte ved at lave aktiviteter sammen med dem – ikke for dem.
 • Vi fortsætter samarbejdet med Sydhavns-Pedellerne.
 • Vi fortsætter samarbejdet med Skraldecafeen.
 • Vi bidrager til at formidle kontakten mellem de socialt udsatte og virksomheder i Sydhavnen.

En bydel i bevægelse

 • Vi indtænker bevægelse i bydelens arkitektur og byrum, så det bliver en naturlig del af hverdagslivet i Sydhavnen – tilgængelige for alle.
 • Vi etablerer et Sundhedshub.
 • Vi tilbyder sundhedsfremmende aktiviteter for en bred brugergruppe, så der dannes nye sociale fællesskaber mellem mennesker.

Til, fra og rundt i bydelen

 • Vi forbinder Sydhavnskvarteret, så den bliver en integreret del af Aarhus midtby.
 • Cykelruter forbindes, så cyklisme øges.
 • Vi skaber let adgang til offentlig transport.
 • Vi etablerer plads til delecykler og delebiler i Sydhavnen, og gør dem til et attraktivt valg.
 • Vi kobler digitale og fysiske aktiviteter og øger byliv og bykvalitet.

Bevaring, fornyelse og omdannelse

 • Vi ser eksisterende bygninger, som identitetsskabende for bydelen.
 • Vi lader kontrasten mellem det nye og det eksisterende træde frem.
 • Vi arbejder med variation i materialer, skala og tætheder. ´¨
 • Ved at skabe labyrintiske gadeforløb, giver vi mulighed for at gå på opdagelse i bydelen.

Levende byrum

 • Vi skaber robuste byrum, som kan rumme mangfoldige aktiviteter.
 • Vi kobler aktiviteter i byrummet til aktiviteter i bygningerne omkring.
 • Vi skaber forskellige byrum – både befæstede og grønne – og i flere niveauer.

Aktiviteter

 • Vi etablerer et Bylivskontor, der inviterer til at tage del i udviklingsprocessen.
 • Vi vil samarbejde med Sydhavnsforeningen, Kulbroens Venner, Værestedet og Bydelsforeningen om at skabe aktiviteter, der giver området liv og aktivitet.
 • Vi skaber aktiviteter, der viser kvaliteter og potentialer i Sydhavnen.
 • Vi skaber events og projekter med de socialt udsatte.
 • Vi inkluderer aktørerne og sikrer at aktiviteter skabes ”nedefra”, så de forankres i bydelen.

De otte delstrategier er omdrejningspunktet for hele udviklingen af Sydhavnskvarteret.

Få nyheder
omkring Sydhavnskvarteret

Følg udviklingen af bygget Sydhavnskvarteret og bliv opdateret med information om bl.a.
byggeprocessen og historier om den nye bydel, Sydhavnskvarteret.

Navn *
Email *

Ved tilmelding gemmer vi - naturligvis - dit navn og din mailadresse i vores nyhedsbrevarkiv. Vi beskytter dine data og videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart. Vi bruger ikke dine data i anden sammenhæng end til vores nyhedsbrev. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at få nyheder, er der et link til afmelding i hver mail, vi sender ud.

Vi bruger Mailchimp som vores marketing platform. Ved at klikke nedenfor, anerkender du, at dine oplysninger vil blive overført til Mailchimp til behandling. Få mere at vide om Mailchimps privatlivspraksis her.