Fuld gang i renovering af bevaringsværdig bygning

Byggefelt 5 på Sydhavnen, den gamle bevaringsværdige gasværksbygning, er i fuld gang med at blive renoveret. At bygningen er bevaringsværdig betyder, at der ikke må ændres på facadens udtryk. Indeni bygningen er der til gengæld en hel del omrokering og ombygning. Bygningen vil fremover huse bl.a. atelier, kontorer og restaurant. Den gamle bygnings sjæl bevares dog i form af blotlagte mursten og genbrug af materialer som f.eks. det originale trægulv. Det originale trægulv er forsigtigt taget ud af bygningen, hvorefter Sydhavnspedellerne[1] har fjernet skruer og søm fra brædderne. Når brædderne er renset, bliver de genbrugt i bygningen.

En overraskelse under gulvet

I begyndelsen var det meningen, at det originale gulv i stueetagen skulle blive, men planerne blev dog ændret, da der dukkede en fuld kælder op under stuegulvet, som ikke var at se på nogle tegninger. Hele gulvet måtte brækkes op, da man var nødsaget til at undersøge, om der skulle støbes nye fundamenter. Samtidig skulle det sikres, at der ikke lå flere overraskelser under overfladen. De sidste fundamenter er snart færdige, og herefter kan det nye gulv støbes, som igen skal være i beton for at beholde bygningens originale, rå udtryk.

Opfriskning af murværk

Der må ikke ændres ved bygningsfacadens udseende og udtryk. Dog trænger flere sten til at blive udskiftet, og hele bygningen skal omfuges. Alle de gamle fuger i facaden er blevet kradset ud, så de er klar til nye kalkmørtel, når murstenene er blevet udskiftet. For at bibeholde de gamle mursten og deres patina, er bygningen meget nøje gennemgået – sten for sten – for at finde alle de mursten, der trænger til at blive udskiftet. Under gennemgangen var fokus at finde balancen for, hvorvidt en murstens patina var i god nok stand til at bevares, eller om den var så ødelagt, at den ville komme til at skade konstruktionen. De steder hvor det blev vurderet at en sten eller flere ikke var robuste nok til at blive bevaret, har vi i stedet erstattet dem med mursten fra andre steder i den originale bygning.

Gasværksbygningen er en påmindelse om, hvad Sydhavnen en gang var, og der har derfor været særlig fokus på at bevare så meget af dens sjæl under renoveringen.

[1] Sydhavnspedellerne er en socialøkonomisk virksomhed i Husforbi-Gadeliv i Aarhus. Som Sydhavnspedel kan brugere af væresteder, misbrugere og hjemløse tjene kontanter på at udføre forskellige opgaver som rengøring.” – Beskrivelse fra Facebook ”Sydhavns Pedeller”

Relaterede nyheder

Få nyheder
omkring Sydhavnskvarteret

Følg udviklingen af bygget Sydhavnskvarteret og bliv opdateret med information om bl.a.
byggeprocessen og historier om den nye bydel, Sydhavnskvarteret.

Navn *
Email *

Ved tilmelding gemmer vi - naturligvis - dit navn og din mailadresse i vores nyhedsbrevarkiv. Vi beskytter dine data og videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart. Vi bruger ikke dine data i anden sammenhæng end til vores nyhedsbrev. Hvis du på et tidspunkt ikke længere ønsker at få nyheder, er der et link til afmelding i hver mail, vi sender ud.

Vi bruger Mailchimp som vores marketing platform. Ved at klikke nedenfor, anerkender du, at dine oplysninger vil blive overført til Mailchimp til behandling. Få mere at vide om Mailchimps privatlivspraksis her.